Koperasi Politeknik Kota Bharu Berhad KM 24, Kok Lanas 16450 Kota Bharu Kelantan

Objektif

Objektif utama penubuhan Koperasi PKB Berhad ialah untuk:

1. Meningkatkan taraf sosial ekonomi dan kebajikan para anggota koperasi.

2. Melaksanakan pelbagai aktiviti ekonomi seperti jualan buku/alatulis serta barangan pengguna yang akan memberi munafaat kepada anggota koperasi.
Dividen akan dibayar kepada anggota bergantung kepada prestasi tahunan koperasi.
Anggota juga dapat menikmati harga barangan yang lebih murah daripada pasaran di kedai-kedai koperasi.

3. Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan pelbagai bentuk sumbangan dan tabung khairat kematian anggota.

4. Menyediakan kemudahan menabung serta menggalakkan sikap berjimat-cermat dikalangan pelajar,staf dan keluarga.